Kreditinvestering

Vi har mange års erfaring inden for kreditinvesteringer, hvor vi særligt fokuserer på prioritetssikkerhed, risikospredning og højt afkast. 

Hos Vaekstkapital betragter vi investeringer i gældsbreve som en metode til stabile udbytter og en langvarig værdistigning. Samtidig er kreditinvesteringer en måde at beskytte sin investering mod svingende værdier på aktiver, for når du investerer i gældsbreve gennem fonde, får du adgang til et stabilt cashflow, der bygger på de løbende rentebetalinger fra de underliggende aktiver.

Vaekstkapital samarbejder kun med investeringsfonde, der har en høj grad af diversitet i deres kreditporteføljer, så du kan opnå et solidt afkast, der er tilpasset risikoen i fondene. Kreditinvestering handler nemlig ikke bare om at købe gældsbreve og obligationer, men om at sprede sin portefølje, så man får en større andel af alternative investeringer i porteføljen.
Kreditinvesteringer kan have flere fordele – her er nogle af dem:

  • Afkast og stabilitet: Investering i gældsbreve giver dig en tryghed i de underliggende aktiver. Du har ikke den samme risiko som ejeren af aktivet, men du har fortrinsret til aktivet via pant i tilfælde af krise. Det sikrer dig en langvarig økonomisk stabilitet.

  • Diversificering: Kreditinvestering tilfører en unik diversificering til din portefølje. Kredit har en tendens til at have lav korrelation med traditionelle finansielle aktiver, hvilket hjælper med at mindske risikoen og optimere den samlede portefølje.

  • Markedsudsving: Investering i kreditinvesteringer har historisk set vist sig at beskytte investorer mod markedsudsving. Renterne fra låntagerne bliver normalt altid betalt, hvilket sikrer dig i krisetider.

  • Analyse: Der skal også her foretages en grundig analyse af de underliggende aktiver, så risikoen minimeres mest muligt. Kreditinvesteringer henvender sig til de professionelle investorer, som ser diversificering af porteføljen som en styrke.

Vil du høre mere om kredit­investeringer?